Over de Kennisbank Audiovisuele Archivering

De Kennisbank Audiovisuele Archivering is een onderdeel van het project Kennisdisseminatie van Beeld en Geluid. Dit project wordt uitgevoerd met steun van het Ministerie van OCW, Directie Cultureel Erfgoed. De projectopzet is drieledig en bestaat uit het bouwen en onderhouden van een nationale, online Kennisbank, het uitgeven van werkuitgaven en andere publicaties en het jaarlijks realiseren van een vakinhoudelijk seminar. Doelgroepen zijn alle Nederlandse audiovisuele collectiehouders, waaronder archieven, musea, bedrijven en onderwijsinstellingen. Kennisbank, seminar en publicaties zijn ook te gebruiken door studenten, docenten en particulieren met interesse in de audiovisuele archivering. Met de online en offline ‘kennisproducten’ die het resultaat zijn van het project Kennisdisseminatie wil Beeld en Geluid bijdragen aan het permanent mobiliseren en dissemineren van de nieuwe en bestaande interne en (inter) nationale kennis  over het vakgebied.

Lees verder...