Nieuwe afzetmogelijkheden

Van oudsher worden de collecties van audiovisuele archieven geëxploiteerd. Dit geldt zeker wanneer het gaat om het archief van een productiemaatschappij of in het geval van omroeparchieven. Het feit dat audiovisuele fragmenten kunnen worden hergebruikt in nieuwe producties was en is voor veel organisaties vaak de belangrijkste reden om een archief op te bouwen en in stand te houden. Ook de inkomsten van de commerciële beeldbanken zijn gebaseerd op de mogelijkheid van het steeds opnieuw gebruiken van bestaand beeld- en geluidsmateriaal.

Door audiovisuele collecties te digitaliseren kunnen ze oneindig veel makkelijker worden gekopieerd en gedistribueerd. De exploitatie van beeld en geluid wordt hierdoor enorm verruimd. Er ontstaan nieuwe afzetmogelijkheden en nieuwe gebruikersgroepen. Digitaal materiaal kan niet alleen eenvoudiger en grootschaliger worden aangeboden aan de zakelijke, de professionele en de onderwijsmarkt, ook het grote publiek kan profiteren van audiovisueel materiaal dat online staat. De 'digitale' exploitatiemogelijkheden vereisen een professionalisering van de sales- en marketingvaardigheden van archieven. Er is nieuwe kennis nodig over zaken als accountmanagement, businesscases en verdienmodellen.

Sectie/Rubriek: 
  • GebruikExploitatie