Actieve conservering

De Australische archivaris Ray Edmondson formuleerde in zijn Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles, het zgn. 'loss principle' wat zoveel inhoudt als: wanneer we niet alles kunnen bewaren, zal alles niet uit zichzelf bewaard blijven. Edmondson refereert hiermee aan de voortdurende noodzaak tot het overzetten van audiovisuele dragers naar nieuwe technische formaten om ze afspeelbaar en dus toegankelijk te houden.

Actieve conservering is erop gericht een collectie weer volledig beschikbaar te maken voor gebruik en hergebruik. Dit kan worden bereikt door renovatie of restauratie van de analoge of digitale materialen. Alle factoren die de 'beleving' van het materiaal verstoren (zoals vuil, verkleuring, schade aan het beeld en/of het geluid) worden zoveel mogelijk weggenomen of teruggedrongen. Ondeskundige restauraties uit het verleden worden gecorrigeerd. Ook digitalisering van analoge materialen is een mogelijkheid om de audiovisuele documenten zodanig te consolideren dat een goede conditie in de toekomst zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Deze actieve ingrepen zijn in principe onderworpen zijn aan de eis van reversibiliteit, volledige documentatie en de vigerende conserveringstechnieken.

Sectie/Rubriek: 
  • BehoudConservering Actief