D2.2.2 Metadata Models, Interoperability Gaps and Extensions to Preservation Metadata Standards

Bronnen

Type: 
Taal: 
Engels
Organisatie: 
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Scope ; Executive summary ; 1 Expectations on (preservation) metadata standards with regard to a/v content ; 2 Models for metadata types in the digital library community and cultural heritage domain ; 2.1 Models for descriptive metadata ; 2.2 Specific metadata models for a/v content ; 2.3 Models for preservation metadata ; 2.4 Models for provenance metadata ; 2.5 Models for rights metadata ; 3 Shortcomings and gaps in metadata standards and models ; 3.1 Preservation metadata ; 3.2 Provenance metadata ; 3.3 Rights metadata ; 4 Conclusions and Recommendations ; 4.1 Integration of preservation and provenance metadata models ; 4.2 Relation to Europeana ; Glossary ; References.

Samenvatting: 

Het Europese project PrestoPRIME richt zich o.a. op de ontwikkeling van praktische oplossingen voor de duurzame conservering van digitale media objecten. Metadata interoperabiliteit tussen Europese omroeparchieven en met andere Europese av-collectiebeheerders is een essentiële eis voor PrestoPRIME. In dat kader presenteert dit rapport een uitgebreid overzicht van de metadata standaarden die relevant zijn voor PrestoPRIME, zowel uit het (audiovisuele) erfgoeddomein als uit het internetdomein. Bijzondere aandacht is er voor de overlap tussen de standaarden. De betrokken werkgroep zal diverse mapping tabellen apart publiceren.

De besproken metadata standaarden zijn verdeeld over 4 groepen: - beschrijvende en administratieve metadata (par. 2.1), zoals Dublin Core, EAD, en Europeana; - specifiek voor audiovisuele content (par. 2.2), zoals MPEG-7, P_Meta, SMPTE en EBU Core; - preservation metadata (par. 2.3), zoals PREMIS en METS; - herkomst metadata ('provenance') (par. 2.4), zoals ORE, PREMIS, METS en Open Provenance Model.

De tekortkomingen van de metadata-standaarden komen aan bod in hoofdstuk 3, gevolgd door een voorstel voor het integreren van diverse standaarden in hoofdstuk 4.  De aanbeveling in deze deliverable luidt, om de diverse opties om informatie te representeren over preservering, herkomst en rechten, te plaatsen in één format, namelijk METS.

Leden van het consortium zijn momenteel actief invloed aan het uitoefenen op de relevante metadata standaardisatie initiatieven, met name bij de W3C (hun activiteiten betreffende 'Media Fragment' en 'Metadata Annotation') enbij het Europeana Data Model.

Beoordeling: 

Nuttig, overzichtelijk rapport. De bruikbaarheid of juist de omissies van een metadata-standaard voor het ontsluiten van audiovisueel materiaal zijn in kaart gebracht.

Reviewer: 
Hanneke Smulders
Reviewdatum: 
2010