Disclaimer

De Kennisbank Audiovisuele Archivering heeft tot doel bij te dragen aan het - zonder winstoogmerk- verspreiden van kennis over alle aspecten van het audiovisuele archiveringsvak. De redactie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en verspreiden van de informatie. Bij het beschrijven van de bronnen, hulpmiddelen, tools en projecten is geen volledigheid nagestreefd.

Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van incompleetheid of onjuistheid van de verstrekte informatie wordt uitgesloten. Ook geldt geen aansprakelijkheid ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe toegang wordt verkregen door middel van links op deze website.

De redactie tracht de rechten van makers, organisaties en verantwoordelijke partijen van de op deze site gereviewde bronnen, hulpmiddelen/tools en projecten optimaal te waarborgen. Ze heeft zich voorzover redelijkerwijs mogelijk is-  ervan vergewist dat met het beschrijven geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden.

Hergebruik van reviews is mogelijk onder Creative Commons licentie.