Checklist archivering videotulen

Hulpmiddelen en Tools

Type: 
Taal: 
Nederlands
Organisatie: 
Datum: 
Toepassing: 

Niet alleen papieren, maar ook audiovisuele verslagen, beeldverslagen of videotulen van de gemeenteraad zijn permanent te bewaren archiefbescheiden. De gemeente dient daarom voldoende maatregelen te nemen om hun toegankelijkheid, de staat en de ordening te waarborgen.

 

In opdracht van het VNG-bestuur heeft een werkgroep, bestaande uit archivarissen en griffiers, een advies opgesteld met richtlijnen over archivering van videotulen. De richtlijnen zijn ook te gebruiken om eisen en wensen voor leveranciers van dergelijke systemen voor digitale verslaglegging te verduidelijken. Het advies is in eerste instantie geschreven voor gemeenten, maar is ook van toepassing op provincies en waterschappen.

 

Met het real time beschikbaar stellen van videotulen is het terugkijken en terugzoeken van opnames van gemeenteraadsvergaderingen lastiger geworden. Aandacht voor de archivering van deze via streamen beschikbaar gestelde actuele informatie moet zorgen voor de lange termijn toegankelijkheid ervan. De checklist bevat enkele praktische punten om dit te bereiken.

 

Deze checklist is verschenen in het advies 'Videotulen voor de eeuwigheid? : over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet'.

Trefwoorden: 
Reviewer: 
Hanneke Smulders
Reviewdatum: 
2014