Het Boek van Zand: ontologie van het digitaal archief

Bronnen

Type: 
Auteur: 
Taal: 
Nederlands
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Het Archief in Cyberspace ; Opslag, bewijs en geheugen ; Document en Context ; De digitalisering van de cultuur ; Archivale dilemma's ; Het gedematerialiseerde document ; Een nieuwe culturele logica ; Zijn en Worden.

Samenvatting: 

Onderzoek naar de heruitvinding van de begrippen 'archief' en 'archivering' in het digitale tijdperk. Er wordt gepoogd alle relevante theoretische, culturele en technologische ontwikkelingen te benoemen en aan te geven welke gevolgen ze hebben voor de opslag, verwerking en het behoud  van digitale documenten. Er wordt ingezoomd op de specifieke 'digitale' archiveringsvraagstukken rond selectie, betrouwbaarheid en het verzekeren van toegang. Ook de dynamische aard van digitale documenten komt aan de orde. Aan het eind worden mogelijke nieuwe vormen van gebruik  geschetst.

Beoordeling: 

Inspirerende studie waarin (post)moderne denkbeelden uit de archivistiek en de informatiekunde worden gecombineerd met idee├źn uit de nieuwe-mediatheorie, de filosofie en de cultuurwetenschap. Hierdoor rijst een beeld op van het ‘digitale archief’ in meerdere gedaanten: als concept, als verzameling cultureel erfgoed, als maatschappelijk instituut, als gebruikersservice en als collectief geheugen. Het AV-archief komt meerdere malen aan de orde in voorbeelden, maar wordt verder niet apart behandeld.

Trefwoorden: 
Reviewer: 
Beth Delaney
Reviewdatum: 
2009