Delen van kennis en deskundigheid is de hoeksteen van AVA_Net. Een van de instrumenten daarvoor is de kennisbank, waarin diverse vormen van vastgelegde kennis, uiteenlopend van artikelen, handreikingen, richtlijnen, modellen, white papers en technische rapporten te vinden zijn.

Naar de Kennisbank


Vanwege technisch onderhoud is de Kennisbank momenteel niet bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

Via de kennisbank wordt kennis beschikbaar gesteld over alle aspecten van audiovisuele (AV) archivering. De kennis en informatie is gericht op beheerders, archivarissen, beleidsmedewerkers en technische staf van audiovisuele collectiebeherende instellingen zoals archieven, musea, omroepen en andere culturele instanties. Ze dient ook als kennisbron voor studenten, onderzoekers en geïnteresseerde leken.

De oorspronkelijke Kennisbank Audiovisuele Archivering was door Beeld en Geluid en AVA_Net geïnitieerd. Om het veld beter te bedienen is de kennisbank nu samengevoegd met de bronnen van PrestoCentre, een internationaal netwerk dat, net als AVA_Net, gericht is op AV-archivering. In de nieuwe kennisbank vindt u dezelfde bronnen als op de oude site, aangevuld met nóg meer artikelen. Er zijn zowel Engelstalige als Nederlandse bronnen te vinden en ook trefwoorden (tags) zijn er in beide talen. Het geheel is bovendien in een nieuw jasje gestoken.

Mist u belangrijke bronnen, heeft u zelf een waardevolle aanvulling voor de kennisbank, of heeft u een suggestie met betrekking tot de inhoud van de kennisbank, geef dit dan door via info@avanet.nl.

Laatste toevoegingen aan de Kennisbank