Automatisch Indexeren (40 items)

Er wordt steeds meer software ontwikkeld die bepaalde formele, visuele en auditieve kenmerken van beeld- en geluidsmateriaal automatisch extraheert, verbindt en presenteert. Het gaat daarbij om compositorische en stilistische kenmerken, maar ook om semantisch rijke elementen.

Lees verder..

.