Conservering Actief (87 items)

Actieve conservering is erop gericht een collectie weer volledig beschikbaar te maken voor gebruik en hergebruik. Dit kan worden bereikt door  renovatie, restauratie en/of digitalisering van de materialen.

Lees verder....