Selectie en Acquisitie (20 items)

Materiaal kan actief of passief worden verworven door het aan te schaffen, ten geschenke te krijgen, in bewaring te nemen of in bruikleen te krijgen. Het verwerven wordt niet willekeurig gedaan. Archieven hebben een collectiefocus die wordt vastgelegd in een collectiebeleidsplan.

Lees verder...