Collectie (114 items)

De collectie vormt het kapitaal van een archief. Collecties moeten worden geacquireerd, geselecteerd en gewaardeerd. Bij collectievorming zijn doel en de functie van een archief leidend. De sectie COLLECTIE verwijst naar manieren om collecties te managen en naar informatie die nuttig kan zijn bij het formuleren en uitvoeren van selectie- en collectiebeleid.

Lees verder..